Yoji Kiuchi
Porsche Japan KK
29F Toranomon Hills Mori Tower, 1-23-1 Toranomon, Minato-ku,
1056329 Tokyo
日本
電話番号(会社): +81-3-5511-6912
メールアドレス: yoji.kiuchi@porsche.co.jp